Informatie

Griffier

Koen Willems

De raad heeft een eigen secretaris, de raadsgriffier. De raadsgriffier is geen lid van de raad. De griffier ondersteunt en adviseert de raad, de raadsleden en de burgemeester in haar hoedanigheid als voorzitter van de raad. De raad benoemt de raadsgriffier.

De heer Koen Willems is de raadsgriffier van de gemeente Stadskanaal. U kunt contact met hem opnemen via telefoonnummer (0599) 631 631, of per e-mail via .

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal