Informatie

Gast van de raad

raadsvergadering

Kom eens langs bij een vergadering van de gemeenteraad.

In de gemeenteraad worden alle mogelijke onderwerpen behandeld die u als inwoner van de gemeente Stadskanaal aangaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de herinrichting van uw wijk of over nieuw jeugdbeleid. Leuk en interessant om een keertje bij te wonen! Als ‘Gast van de Raad’ krijgt u van drie leden van de raad voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering uitleg over het dagelijks werk van de gemeenteraad. Ook wordt kort ingegaan op de agenda van de vergadering. U krijgt uitleg over het debat in de raad, de politieke partijen en de rol van het college en de gemeenteraad.

U krijgt een korte rondleiding door het gemeentehuis en na afloop van de gemeenteraadsvergadering kunt u in gesprek gaan met de raadsleden.

Wilt u een keer gast van de raad zijn?
 Dan kunt u zich aanmelden via e-mail of door te bellen naar (0599) 631 631. Vertelt u ons ook welke datum uw voorkeur heeft?

De data van de komende raadsvergaderingen vindt u op de speciale pagina op onze website. Het gaat dan om de data in het blauw.

De vergaderingen van de gemeenteraad beginnen in principe om 19.30 uur, tenzij anders staat vermeld en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Er is geen vast eindtijdstip. Als gast van de raad wordt u een uur van tevoren verwacht.

Iedereen kan zich aanmelden; voorkennis is niet nodig. Deelname is gratis. Voor groepen hanteren we een maximum van 15 personen.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal