Raadsinformatie

SP

De SP heeft vijf zetels in de gemeenteraad. Ga naar de website van de SP Stadskanaal .

Algemene beschouwingen 2016

De SP is van mening dat de gemeente Stadskanaal in de afgelopen periode beslissingen heeft genomen die grote gevolgen hebben voor mensen met een laag inkomen. Beslissingen die volgens de SP beslist anders hadden gekund. Ook nu weer spelen er zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor kwetsbaren. Prestigeprojecten lijken belangrijker dan het welzijn van onze inwoners. De opvatting dat inwoners die hulp nodig hebben zich met minder hulp ook best wel kunnen redden blijft hardnekkig aanwezig.

Wedeka wordt aan de markt overgelaten, zeg maar gerust geliquideerd. Wmo en huishoudelijke hulp zijn veel te sterk versoberd. Het toverwoord is participatie, waarbij hulpbehoevende inwoners hun familie, buren en kennissen maar om hulp moeten vragen. Het lijkt erop dat de gemeente weinig geld meer wil besteden aan zwembaden of verenigingen. Daarentegen is er wel veel geld beschikbaar voor projecten zoals vernieuwing winkelcentrum, Mercurius Business Park en herindeling.

In onze optiek worden er voor de komende jaren wederom verkeerde beleidskeuzes gemaakt en gaan drastische bezuinigingen in het sociaal domein nog steeds door. Financiële reserves worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten. De SP vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling; wij zullen waar mogelijk zaken afkeuren / proberen te veranderen.

Reageren? Evert Idema,

Logo SP
 
 
Eerst komende vergaderingen

12mrt Raadscommissie 12 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadscommissievergadering

26mrt Raadsvergadering 26 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering

29mrt Raadsvergadering 29 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering

Toon alle vergaderingen