Spring naar inhoud Spring naar menu Spring naar submenu
Raadsinformatie

Egbert Hofstra

Persoonsgegevens


Egbert Hofstra PvDA raadslid gemeente stadskanaal

De heer Egbert Hofstra
fractievoorzitter PvdA
T 06-10100185
E e.hofstra@stadskanaal.nl

 

Functies en nevenfuncties

Hoofdfunctie

ICT'er bij Knowlogy in Groningen (onbezoldigd).

Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa's (bezoldigd)
  • Student Object georiënteerd programmeren

Rol binnen de raad

  • Lid rekeningcommissie
  • Plaatsvervangend lid commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen