Raadsinformatie

Gemeentebelangen Stadskanaal (GBS)

Gemeentebelangen Stadskanaal (GBS) heeft twee zetels in de gemeenteraad. Ga naar de website van Gemeentebelangen Stadskanaal .

Algemene beschouwingen 2016: Ombuigen en tegenwind

Zo rond het jaar 2008 barstte de economische crisis los. Dat liet ook onze gemeente niet onberoerd. Vanaf 2010 hebben we zo’n 10 miljoen euro bezuinigd. De economie krabbelt op maar het herstel gaat zoals gewoonlijk in onze regio niet in hetzelfde tempo als in de randstad. Onder andere door budgetkortingen vanuit het Rijk komen we op onze begroting nog geld tekort.

Volgens een voorstel van burgemeester en wethouders moet er voor minimaal 1 miljoen euro worden omgebogen. Voor het behalen van die doelstelling moet er nog veel onderzoek plaatsvinden. Onderzoek vinden wij prima. Wij zullen op basis van de resultaten definitieve besluiten nemen. Met één voorstel gaan wij niet akkoord, namelijk de extra jaarlijkse verhoging van de onroerende zaakbelasting van 1%. De afgelopen jaren is die belasting al bovenmatig verhoogd. Onder andere gezien de crisis zijn we hiermee indertijd schoorvoetend akkoord gegaan.

Minister Kamp ondervindt terecht veel tegenwind rond de plaatsing van te veel en veel te hoge windmolens in het Drents/Gronings grensgebied. Wij zijn hier mordicus tegen. Realisering van dit megalomane windpark zal onze regio grote financiële en economische schade toebrengen. Daarnaast wordt ons mooie landschap verwoest. Volgens ons zijn er goede alternatieven beschikbaar waarvan zonne-energie het meest kansrijk is.

Reageren? Boudy Meertens,

Logo GBS
 
 
Eerst komende vergaderingen

12mrt Raadscommissie 12 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadscommissievergadering

26mrt Raadsvergadering 26 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering

29mrt Raadsvergadering 29 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering

Toon alle vergaderingen