Raadsinformatie

Fractie Mellies

Fractie Mellies is een eenmansfractie in de gemeenteraad.

Algemene beschouwingen 2016: Krimp in goede banen leiden

Onze regio is samen met nog acht andere regio’s in Nederland aangemerkt als ‘krimpregio’: regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling. De verwachting is dat deze krimp voorlopig nog wel even blijft aanhouden. Dat heeft verregaande gevolgen op een groot aantal terreinen. Te denken valt aan woningbouw, winkelaanbod en tal van andere voorzieningen. Verpaupering en verloedering liggen op de loer en dit moet voorkomen worden.

Op de korte termijn zien we bijvoorbeeld al dat er beslissingen genomen gaan worden over de herinrichting van onze winkelcentra; over de invulling van ‘opengevallen’ ruimten door sloop van woningen; afwaardering van bouwgronden; toekomst van de openluchtzwembaden. Ook op de langere termijn zullen soortgelijke maatregelen onvermijdelijk zijn.

De Fractie Mellies vindt het belangrijk dat de krimp in goede banen wordt geleid en dat daarbij samenwerking gezocht blijft worden met woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen, actieve burgers en bedrijven. Maar ook dat de inwoners goed geïnformeerd meegenomen worden in het hele proces. Het is van belang dat er voldoende draagvlak is voor toekomstige plannen.

Leefbaarheid staat voorop. Het moet prettig toeven blijven in onze gemeente; met een passend aanbod aan voorzieningen. We dienen onze kernen vitaal te houden, ongeacht de schaal .

Reageren? Jur Mellies,

Fractie Mellies
 
Wie zitten er in de fractie?
 
Eerst komende vergaderingen

19feb Raadsvergadering 19 februari 2018 aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering
Open de vergaderstukken

12mrt Raadscommissie 12 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadscommissievergadering

26mrt Raadsvergadering 26 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering

Toon alle vergaderingen