Spring naar inhoud Spring naar menu Spring naar submenu
Raadsinformatie

Klaas Pals

Persoonsgegevens


Klaas Pals D66 raadslid gemeente stadskanaal

De heer Klaas Pals
fractievoorzitter D66
T 06-81625135
E k.pals@stadskanaal.nl

 

Functies en nevenfuncties

Hoofdfunctie

  • Zelfstandig servicekosten expert (bezoldigd).
  • Commercieel Adviseur Bouw Scan Groningen (bezoldigd).

Nevenfuncties

  • Secretaris/penningmeester Kredietunie de Veenkoloniën (onbezoldigd)

Rol binnen de raad

  • Fractievoorzitter D66
  • Lid rekeningcommissie
  • Plaatsvervangend lid commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen
  • Lid werkgeverscommissie
  • Vice-voorzitter fractievoorzittersoverleg