Spring naar inhoud Spring naar menu Spring naar submenu
Raadsinformatie

Peter Gelling

Persoonsgegevens


Peter Gelling

De heer Peter Gelling
raadslid CDA
T 06-53672598
E p.d.gelling@stadskanaal.nl

 

Functies en nevenfuncties

Hoofdfunctie

Teamleider ambulancezorg Groningen (bezoldigd).

Nevenfuncties

Lid Leger des Heils (onbezoldigd)

Rol binnen de raad

Plaatsvervangend lid commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen