Raadsinformatie

CDA

Het CDA heeft vijf zetels in de gemeenteraad. Ga naar de website van het CDA Stadskanaal .

Algemene beschouwingen 2016: Vrijwilligers dragen onze samenleving

Het zijn roerige tijden, maar samen mogen we ook mooie dingen bereiken in Stadskanaal. Op zeer diverse terreinen. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw OK-complex voor het Refaja-ziekenhuis. Ruim 26 kilometer berm is verhard met bermbeton. Ondernemers tonen lef en initiatief, bijvoorbeeld met het voortvarend aanpakken van het Mercurius Business Park. Uniek waren de beelden in het NOS-journaal van MusSAILkanaal. ’t Kon minder!

Grenzen stellen

Opnieuw zijn er noodzakelijke ombuigingsmaatregelen. Het CDA wil ruimte houden voor nieuwe initiatieven en ook grenzen stellen. Door rijksbezuinigingen wordt getornd aan de fundamenten van onze samenleving. Maar solidariteit blijft belangrijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt daarbij voor een normale basis. Vanuit onze Bijbelse visie op naastenliefde willen wij dat ieder mens telt.

Handen af van vrijwilligers!

We blijven pal staan voor de vrijwilligers. Handen af van dit fundament van onze samenleving! Van druk naar nadruk op de vrijwilliger bij bijvoorbeeld sportverenigingen, kerken en wijkraden. Ondanks alle bezuinigen blijven we er ook aan werken dat er geen mensen tussen wal en schip vallen. Stimuleren van werkgelegenheid blijft een speerpunt. Ook omdat dit bijdraagt aan het terugdringen van eenzaamheid. Samen blijven we werken aan onze samenleving!

Reageren? Gert-Jan Boels,

cda
 
 
Eerst komende vergaderingen

26mrt Raadsvergadering 26 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering
Open de vergaderstukken

29mrt Raadsvergadering 29 maart 2018 aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering

09apr Raadscommissie 9 april 2018 aanvang 19.30 uur
Raadscommissievergadering

Toon alle vergaderingen