Informatie

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Stadskanaal zoekt steeds vaker de samenwerking met andere gemeenten, provincie en waterschap(pen). Soms is dat omdat samenwerking goedkoper is of een betere kwaliteit mogelijk maakt dan wanneer iedere overheidsinstelling voor zich zou werken. In andere gevallen vraagt het onderwerp om een gezamenlijke aanpak. In veel gevallen wordt de samenwerking bezegeld met het sluiten van een gemeenschappelijke regeling.

Het college houdt, op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een register bij van de regelingen waaraan de gemeente Stadskanaal deelneemt. Dit register gemeenschappelijke regelingen kunt u hieronder downloaden.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal