Informatie

Rekeningcommissie

De rekeningcommissie adviseert de gemeenteraad over het financieel beleid en beheer van de gemeente. De gemeenteraad houdt toezicht op het financieel beheer van het college en heeft dit opgedragen aan de rekeningcommissie.

De rekeningcommissie wordt ondersteund en geadviseerd door de raadsgriffier. De vergaderingen van de rekeningcommissie zijn niet openbaar.

Leden rekeningcommissie

De leden van de rekeningcommissie zijn door de raad benoemd. De rekencommissie heeft de volgende leden:

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal