Informatie

Hoorcommissie

De hoorcommissie inventariseert de meningen van bewoners, bedrijven en organisaties die het niet eens zijn met het bestemmingsplan.

De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de commissie. De vergaderingen zijn openbaar.

Leden hoorcommissie

De hoorcommissie bestaat uit:

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal