Informatie

Agendacommissie

De agendacommissie is een maandelijks overleg tussen de burgemeester, de twee ondervoorzitters van de raad en de griffier. Soms bespreekt de raad een voorstel eerst in een raadscommissievergadering. Soms gaat een voorstel rechtstreeks naar een raadsvergadering. De vergaderingen van de agendacommissie zijn niet openbaar.

De taken van de agendacommissie zijn:

  • Adviseren van de raad over de algemene gang van zaken
  • Opstellen van de conceptagenda voor de raadsvergaderingen
  • Beheren van de lange termijnagenda
  • Adviseren hoe de binnengekomen post voor de raad af te handelen

Leden Agendacommissie

De agendacommissie heeft de volgende leden: 

  • Mevrouw Ingrid Sterenborg-Kooij van de ChristenUnie
  • De heer Evert Idema van de SP
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal