Informatie

Raadscommissies

Raad

De gemeenteraad heeft drie commissies benoemd die elk hun specifieke taken hebben.

Het gaat om de volgende commissies:

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal