Informatie

Peter Gelling

Wethouder Peter Gelling

Wethouder Peter Gelling is wethouder voor GemeenteBelangen Stadskanaal. Gelling is vierde locoburgemeester.

Portefeuille

  • Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet/omgevingsplan Volkshuisvesting, Stads- en dorpsvernieuwing, Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Grondexploitatie, Monumentenzorg en cultureel erfgoed, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, Wijkgericht, Gegevensknooppunt Groningen, Speelplaatsen

Functies gerelateerd aan de functie van wethouder

  • Vereniging van Groninger Gemeenten commissie Ruimte en Wonen
  • Algemeen Bestuur Wedeka 
  • Strategisch platform Stadskanaal en Musselkanaal
  • Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan
  • Bestuurlijk overleg Wonen en Wijkgericht Werken
  • Raad van Toezicht bestuur en St. Waardebehoud Onroerend Goed
  • Huurders- en woonbelangen De Koepel

Nevenfuncties

Peter Gelling heeft geen nevenfuncties.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal