Informatie

Francis Boen

Wethouder Francis Boen

Wethouder Francis Boen is wethouder voor de PvdA . Boen is derde locoburgemeester.

Portefeuille

 • Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Jongeren (onder andere jongerencentra), Vrijwilligers, Algemeen maatschappelijk werk, Emancipatie, AZC / vluchtelingen, Inburgering, Ontwikkelingssamenwerking, Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening
 • Volksgezondheid: GGD /GGZ , Verslavingszorg, Streekziekenhuis
 • Zorg: Decentralisatie AWBZ /Wmo , gehandicaptenzorg, Begeleid wonen jongeren
 • Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning

Functies gerelateerd aan de functie van wethouder

 • Vereniging van Groninger Gemeenten commissie Onderwijs, Sport en Welzijn 
 • Algemeen bestuur Wedeka
 • Algemeen Bestuur Publieke Zorg en Gezondheid 
 • Bestuurlijk overleg Welstad 
 • Coördinerend wethouder Participatieraad
 • Stichting Sportevenementen en talentontwikkeling (SET)
 • Kansen voor de Veenkoloniën
 • Bestuurlijk overleg OOGO
 • Bestuurlijk overleg Ommelander samenwerking

Nevenfuncties

 • Docent Noorderpoort (bezoldigd)
 • Lid parochiebestuur Maria ten Hemelopneming Stadskanaal (onbezoldigd)
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal