Informatie

Tijdelijke wethouder

Jan Bessembinders

Het college is van mening dat de noodzaak bestaat de huidige formatie van het college tijdelijk uit te breiden met 0,6 fte. Jan Bessembinders wordt voor de rest van deze bestuursperiode benoemd als vijfde wethouder.

Portefeuille

  • Economie en duurzaamheid: Economische zaken, Bedrijventerreinen, Agenda voor de Veenkoloniën, Agrarische zaken, Detailhandel en markten, Centrumontwikkeling Stadskanaal, Project Pagecentrum, Duurzame energie, Windenergie, Energiebesparing, Zonneparken
  • Organisatie: Informatiebeveiliging, Juridische zaken en rechtsbescherming, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en automatisering
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal