Informatie

Tijdelijke vervanging wethouder

Jan Bessembinders

Door ziekte van twee wethouders - Goziena Brongers van het CDA en Peter Gelling van Gemeentebelangen – is vervanging in het college noodzakelijk. Jan Bessembinders neemt een deel van de portefeuille van wethouder Brongers tijdelijk waar. Het andere deel én de portefeuille van wethouder Gelling is verdeeld in het college.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal