Informatie

Burgemeester

Na het vertrek van mevrouw Galama is er nog geen nieuwe burgemeester aangesteld. De taken worden tijdelijk overgenomen door de locoburgemeesters.

Wettelijke taken burgemeester

De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken:

  • Voorzitter van de raad
  • Voorzitter van het college
  • Voorzitter van het Centrale Stembureau van de gemeente
  • Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is geen lid van de raad.

Voordragen en benoemen burgemeester

De burgemeester wordt voorgedragen door de raad en benoemd door de Kroon (de Koning en de ministerraad).

Ambtsperiode

De ambtsperiode van de burgemeester is zes jaar. De burgemeester kan daarna worden herbenoemd op advies van de raad.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal