Informatie

Burgemeester

Burgemeester Baukje Galama

Mevrouw B.A.H. (Baukje) Galama is burgemeester van de gemeente Stadskanaal.

Portefeuille

Burgemeester Galama heeft de volgende portefeuille:

  • Bestuur en Dienstverlening: Bestuursorganen, Bestuurlijke coördinatie, Internationale contacten, Representatie, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie en media, Informatiebeveiliging, Juridische zaken en rechtsbescherming, Burgerzaken, Personeel en organisatie, Facilitaire zaken, Informatievoorziening en Automatisering
  • Integrale veiligheid: Openbare orde en veiligheid, Rampenbestrijding en crisismanagement, Politie, Brandweer. Haltbureau
  • Economie: Economische zaken, Bedrijventerreinen, Agenda voor de Veenkoloniën

Wettelijke taken burgemeester

De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken:

  • Voorzitter van de raad
  • Voorzitter van het college
  • Voorzitter van het Centrale Stembureau van de gemeente
  • Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is geen lid van de raad.

Voordragen en benoemen burgemeester

De burgemeester wordt voorgedragen door de raad en benoemd door de Kroon (de Koning en de ministerraad).

Ambtsperiode

De ambtsperiode van de burgemeester is zes jaar. De burgemeester kan daarna worden herbenoemd op advies van de raad.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal