Informatie

Bestuursakkoord

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord 2014 - 2018 is na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gemaakt. Het bestuursakkoord is getiteld 'Sociaal, stabiel en toekomstgericht'. De formateur en gespreksleider bij de gesprekken was de heer Jan Bessembinders.

De kern van het bestuursakkoord is

  1. Wij zijn voor onze inwoners, bedrijven en instellingen een herkenbaar bestuur. Herkenbaar in het beleid dat wij voeren en zichtbaar in de samenleving.
  2. Wij bouwen met de wijkraden en plaatselijk belangorganisaties het wijkgericht werken verder uit.
  3. Wij werken aan de door de raad voorgestelde herindeling van de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Pekela, Vlagtwedde en Bellingwedde met als streefdatum 1 januari 2018.
  4. Wij werken aan een realistisch sociaal beleid. Zelfs in financieel lastige tijden bieden wij een vangnet voor hen die het echt nodig hebben. Wij zetten inwoners zoveel als mogelijk in hun eigen kracht.
  5. Wij streven naar het behoud en het versterken van de leefbaarheid in onze dorpen en wijken. Kwalitatief goede voorzieningen, bereikbaar voor iedereen.
  6. Wij bouwen met ondernemers verder aan de lokale en regionale economie. Wij bieden een goede infrastructuur en faciliteren het bedrijfsleven optimaal. De gemeente Stadskanaal heeft een centrumfunctie voor de regio.
  7. Onze ambities realiseren wij binnen de door het Rijk en de gemeenteraad gestelde financiële kaders. Onze meerjarenraming blijft sluitend en de lokale lastendruk blijft op een laag niveau.

Gerelateerde documenten

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal