Informatie

College van B&W

De burgemeester en wethouders samen noemen we het college van B&W. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en zorgt ervoor dat het beleid van de gemeente wordt uitgevoerd. Bij dit werk worden zij ondersteund door de ambtenaren. Het werk wordt verdeeld binnen het college.

De afspraken voor beleid zijn door het college vastgelegd het bestuursakkoord 2018-2022, Samen koersvast naar de toekomst . De burgemeester en wethouders hebben elk een eigen portefeuille. Het college werkt op basis van collegiaal bestuur. Dit betekent dat zij elkaar kunnen vervangen bij alle portefeuilles. Het college vergadert iedere week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De besluitenlijsten  van de vergaderingen worden wel gepubliceerd.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal