Informatie

Beleid en financiën

De gemeente doet elk jaar veel op het gebied van beleid en financiën.

Op deze pagina's vindt u een aantal belangrijke financiële stukken van de gemeente, zoals onze actuele begroting . Ook belangrijke beleidsstukken, zoals het koersdocument  van de gemeente, kunt u op deze pagina's vinden.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal