Informatie

Welstandscommissie

De onafhankelijke Welstandscommissie toetst de kwaliteit van de aanvraag voor een omgevingsvergunning en geeft advies.

Bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen. Daarom heeft de raad een Welstandsplan vastgesteld. De onafhankelijke welstandscommissie toetst de kwaliteit van de aanvraag van een omgevingsvergunning en geeft advies.

Een welstandsadvies is een advies over het uiterlijk van een bouwwerk op zichzelf en in relatie met de omgeving. Een welstandsadvies wordt door of namens burgemeester en wethouders aangevraagd. De kosten hiervan zijn onderdeel van de omgevingsvergunningsprocedure, hiervoor worden leges in rekening gebracht.

Stichting Libau

De werkzaamheden van de welstandscommissie zijn opgedragen aan Stichting Libau, Hoge der A 5, 9712 AC Groningen, (050) 312 65 45, . Deze organisatie doet dit werk voor alle gemeenten in de provincie Groningen.

Welstandsnormen

Burgers die een bouwaanvraag willen indienen, kunnen met de rayonarchitect over hun bouwplan spreken. U kunt hiervoor een afspraak maken via (0599) 631 631.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal