Informatie

Commissie rechtsbescherming

Wetboeken

De onafhankelijke commissie rechtsbescherming adviseert de gemeente over bezwaarschriften.

Als u bezwaar heeft gemaakt, behandelt de commissie rechtsbescherming uw bezwaarschrift in een hoorzitting. U wordt hiervoor uitgenodigd. Als er meerdere belanghebbenden zijn, worden ook zij door de commissie rechtsbescherming uitgenodigd. Na de toelichting van de belanghebbenden brengt de commissie rechtsbescherming advies uit aan de gemeente.

Het advies van commissie rechtsbescherming is niet bindend maar wel zwaarwegend. Als de gemeente wil afwijken van het advies moet de gemeente dit goed motiveren. Na het advies neemt de gemeente een nieuw besluit. Bent u het ook niet eens met het nieuwe besluit? Dan kunt u in beroep. Meestal gaat u in beroep bij de rechtbank in Groningen. Hoe u dat moet doen staat in de brief die u van de gemeente ontvangt, waarin de gemeente een besluit op uw bezwaar neemt.

Jaarverslag 

De commissie rechtsbescherming publiceert jaarlijks een jaarverslag. In dit jaarverslag geeft de commissie rechtsbescherming aan welke zaken er allemaal zijn geweest, en wat is opgevallen bij de behandeling van deze zaken. Daarnaast kan de commissie rechtsbescherming voorstellen aan de gemeente doen om tot een betere afwikkeling van bezwaarschriften te komen.

Jaarverslag commissie rechtsbescherming 2015

Leden 

De commissie rechtsbescherming bestaat uit een voorzitter en twee leden. Daarnaast beschikt de commissie rechtsbescherming over een secretaris. 

  • De heer mr. S.H. Spoormans, voorzitter
  • Mevrouw mr. M. Bos, secretaris
  • De heer mr. G. Heiminge, lid en plaatsvervangend voorzitter 
  • Mevrouw mr. A.B. van Ulsen, lid en plaatsvervangend voorzitter
  • De heer mr. K. Jongsma, plaatsvervangend lid
  • Mevrouw C.M. Hovingh LL.M, plaatsvervangend lid
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal