Nieuwsbericht

Persberichten

RSS

Hieronder vindt u een overzicht van de persberichten van de gemeente Stadskanaal.

16mei Voorlichting over risico’s indrinken vóór scholierenparty’s gestart
Dinsdag 15 mei zijn politie, FOX Nightlife en gemeente Stadskanaal gestart met het geven van voorlichting over alcoholgebruik vóórafgaand aan de scholierenparty’s. In de FOX wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18.

15mei De sluiting van verloskunde en spoed-kindergeneeskunde is een aderlating voor inwoners van de gemeente en omgeving
Reactie van Wethouder Francis Boen op de aankondiging van Treant dat vandaag heeft aangekondigd de afdeling Verloskunde en spoed-kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal te sluiten. Wethouder Boen : “Zojuist ben ik geïnformeerd door de

14mei Stadskanaal ‘glasbakt’ mee en viert 40e verjaardag glasbak
Op 17 mei is de Nederlandse glasbak jarig. De glasbak is al 40 jaar niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Mede dankzij de glasbak speelt Nederland een hoofdrol op het wereldtoneel als het gaat om glasinzameling en -recycling. De gemeente is tr

08mei Stadskanaal verder met Voorzieningenwijzer
In het najaar van 2017 heeft de gemeente Stadskanaal samen met woningcorporaties Lefier en Woonservice een pilot uitgevoerd met De Voorzieningenwijzer. Met als doel meer financiële speelruimte te creëren voor inwoners. De Voorzieningenwijzer is een c

07mei Van tekorten naar een positief saldo
Het college van Burgemeester en Wethouders voorziet de komende jaren eerst financiële tekorten, gevolgd door een structureel overschot op de begroting. Dit blijkt uit de financiële documenten; de voorjaarsnota en de perspectiefnota. Door extra uitgav

20apr Gedeputeerde Eikenaar onder de indruk van aanpak centrum Stadskanaal
Gedeputeerde Eelco Eikenaar bracht vandaag, vrijdag 20 april 2018, een informeel werkbezoek aan Stadskanaal, om zich te laten informeren over de ontwikkelingen in het winkelcentrum van Stadskanaal. Wethouder Bessembinders, die de centrumontwikkeling

18apr Informateur Nederveen adviseert een coalitie van ChristenUnie-CDA-SP-VVD
Informateur Bert Nederveen heeft zijn werkzaamheden afgerond en in een openbare bijeenkomst verslag gedaan van zijn bevindingen. Hij adviseert, na twee weken van gesprekken met alle fracties, om een coalitie van ChristenUnie, CDA, SP en VVD te vormen

17apr Openbare bijeenkomst, waarin informateur verslag doet van zijn werkzaamheden
Informateur Bert Nederveen brengt dinsdag 17 april 2018 om 19. 30 uur verslag uit van zijn werkzaamheden aan de raad. Iedereen is van harte welkom bij deze openbare raadsbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

11apr Project Snel Internet genomineerd voor prestigieuze Duitse onderscheiding
Het project rond de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde heeft de aandacht van de oosterburen getrokken. Voorzitter Jan Erik Bohling van Kommune Digital liet het bestuur van de Stichting Snel Internet

29mrt Reacties op aankondiging sluiting asielzoekerscentrum
Reacties op de aankondiging van het COA dat het asielzoekerscentrum in Musselkanaal dit jaar gaat sluiten van wethouder Boen namens de gemeente en Ben Schomaker van Dorpsbelangen

27mrt Openbaar fractiebreed overleg en informateur in Stadskanaal
De ChristenUnie heeft met instemming van de overige partijen als grootste partij het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe coalitie. Dinsdag 3 april om 20. 00 uur wordt daartoe een openbaar fractiebreed overleg georganiseerd.

26mrt Meerderheid vaarrecreanten positief over vaarroute door gemeente Stadskanaal
Tijdens het vaarseizoen 2017, periode 1 mei tot 1 oktober, hield gemeente Stadskanaal een enquête onder de schippers die door de gemeente voeren. Doel van de enquête was te weten te komen hoe vaarrecreanten de vaarroute ervaren en waar mogelijk verbe

19mrt Zo’n honderd 12-17 jarigen brengen woensdag 21 maart stem uit in Gemeente Stadskanaal
Woensdag 21 maart brengen ook zo’n honderd 12 tot 17 jarigen hun stem uit in de gemeente Stadskanaal. Tijdens de tour met de mobiele stembus (de zogenaamde ‘Stembusbus’) door de Gemeente Stadskanaal om het stemmen nog gemakkelijker te maken voor 18+-

14mrt Subsidie binnen voor Multifunctionele Accommodatie Cereswijk in Meander
Vandaag is de beschikking binnengekomen voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie in de Cereswijk. LEADER, een Europees subsidieprogramma, stelt 250. 000 beschikbaar om een multifunctionele accommodatie te realiseren met een zeer goed

14mrt Nieuwe zoutstrooiers gemeente Stadskanaal
Alle zoutstrooiers van de gemeente Stadskanaal zijn op 14 maart vervangen door nieuwe zoutstrooiers. Wethouder Goziena Brongers: “Deze nieuwe strooiers voldoen aan alle eisen en zijn voorzien van de nieuwste technologie. Handig én veilig voor de chau

12mrt Noorderpoort studenten filmen in kader van wedstrijd over wat zij vinden dat in de gemeente Stadskanaal moet gebeuren
De wedstrijd ‘Wat moet er gebeuren in Stadskanaal’ van de gemeente Stadskanaal in samenwerking met Noorderpoort Stadskanaal heeft een viertal filmpjes opgeleverd. De bedoeling is dat in een korte film één of meerdere plannen worden gepresenteerd diev

12mrt Op-StapBus brengt inwoners gemeente Stadskanaal gratis naar het Stembureau
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en is er ook een referendum voor de zogenaamde sleepwet. De Op-StapBus, Welstad en Gemeente Stadskanaal halen ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn op om te kunnen stemmen. De Op-StapBus, die het v

06mrt Watertoren Stadskanaal krijgt nieuwe bestemming
Het college is akkoord gegaan met de verkoop van de watertoren aan twee initiatiefnemers. Wethouder Gelling: “Begin 2017 legden deze twee initiatiefnemers een plan neer voor restauratie en herbestemming van de watertoren. Dat plan bestaat uit het rea

05mrt Campagne gericht op 18+ers die voor het eerst stemmen én mobiel stembureau op 21 maart
Op 21 maart kan er gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum voor de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (WiV 2017). Stemmen geeft blijk van betrokkenheid, daarom vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk i

05mrt Nota duurzaamheid 2018-2022
Stadskanaal werkt duurzaam! Dat staat prominent beschreven in het koersdocument van de gemeente Stadskanaal. In de nieuwe nota duurzaamheid met een looptijd van 2018 tot 2022 is dit thema uitgewerkt. De doelstelling is om 100% energieneutraliteit in

Pagina: 1 2 3

Gepubliceerd op: 26 oktober 2010

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal