Informatie

Wegwerkzaamheden en stremmingen

Verkeershinder

Wilt u weten waar in onze gemeente wegen zijn afgesloten in verband met bijvoorbeeld wegonderhoud en evenementen? De website van LTC Wegwerk en Evenementen biedt actuele informatie over wegwerkzaamheden in en rond de gemeente Stadskanaal. Op deze site vindt u naast de werkzaamheden ook de bijbehorende omleidingsroutes.

Jaarlijks groot wegonderhoud

De gemeente inspecteert iedere twee jaar alle wegen. Zo houden we de toestand van de wegen nauwlettend in de gaten. Door de weginspectie wordt duidelijk welke wegen wel of niet aan onderhoud toe zijn. Ook het jaarlijkse budget voor wegonderhoud speelt hierbij een rol.

Herstraatwerkzaamheden vinden plaats tussen mei en december. Het aanbrengen van slijtlagen aan het asfalt gebeurt uiterlijk in juli. Het aanbrengen van deklagen aan het asfalt gebeurt uiterlijk in oktober.

Bekijk uw wijkpagina om te zien welk wegonderhoud in uw wijk gepland staat. Voordat werkzaamheden beginnen, worden omwonenden ge├»nformeerd via een brief, de Kanaalstreek en/of deze website.

Gekoppelde afbeeldingen:

  • Een deklaag, of toplaag, is de bovenste laag asfalt die met behulp van een kleeflaag van bitumen op een onderliggende asfaltverharding aangebracht wordt. Bij het vernieuwen van de deklaag wordt de oude deklaag eerst geheel of gedeeltelijk verwijderd.
  • Een slijtlaag is een dunne laag gebroken steenslag die met behulp van een kleeflaag van bitumen op een bestaande asfaltverharding gekleefd wordt. Doel: scheurtjes en oneffenheden dichten en asfalt conserveren en beschermen tegen weersinvloeden.
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal