Informatie

Verkeersveiligheidslabel

Het opvallend gekleurde Julie©-wegmeubilair maakt de schoolomgeving herkenbaar, houdt de kinderen op de stoep en attendeert het verkeer op overstekende kinderen.

Het verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. De gemeente voert een actief beleid in het behalen van een verkeersveiligheidslabel voor scholen. Want kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Schoolgaande kinderen moeten leren zich veilig te bewegen in het verkeer. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal: ouders, scholen, gemeenten en provincies.

Belangrijk bij het verkeersveiligheidslabel zijn verkeerslessen op scholen, ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Deelname van scholen aan het label is vrijwillig en gratis. Om scholen te stimuleren stelt de gemeente deskundige ondersteuning beschikbaar bij het opstellen van een verkeersveiligheidsplan voor de school. Ook voert de gemeente infrastructurele maatregelen uit. Om de verkeersveiligheid voor kinderen te bevorderen, maar ook om ouders en scholen te laten zien dat wij verkeersveiligheid voor in het bijzonder kinderen erg belangrijk vinden. Zo heeft de gemeente al diverse Kiss&Ride zones en oversteeklocaties aangelegd en schoolomgevingen aangepast.

De gemeente voorziet oversteeklocaties voor kinderen van speciaal straatmeubilair. Want veiligheid staat of valt met het zichtbaar zijn van de schoolomgeving en oversteeklocaties voor schoolkinderen. Alle schoollocaties zijn in kaart gebracht en per school zijn zones geïnventariseerd. Hier wordt het kleurrijke Julie©-wegmeubilair geplaatst, met daarop een opvallend tekstbord ‘Schoolzone’. Het opvallend gekleurde Julie©-wegmeubilair maakt de schoolomgeving herkenbaar, houdt de kinderen op de stoep en attendeert het verkeer op overstekende kinderen.

Ook veelgebruikte oversteeklocaties voor schoolkinderen zijn in kaart gebracht. Op deze locaties wordt hetzelfde Julie©-wegmeubilair geplaatst. De verharding van deze oversteeklocaties wordt voorzien van een rood markeringsvlak. Een voorbeeld hiervan ziet u bij de oversteek Van Boekerenweg in Stadskanaal.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal