Informatie

Ziekte en verlof

Het kan voorkomen dat uw kind niet naar school kan. Door ziekte bijvoorbeeld. Of door een huwelijk of overlijden in uw directe omgeving. Hiervoor gelden strikte regels.

Ziekte

Is uw schoolgaande kind ziek? Dan moet u nog dezelfde dag de school bellen om dit te melden.

Verlof

In principe zijn leerlingen alleen vrij in de schoolvakanties. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken.

Vakantieverlof buiten schoolvakanties

Soms mag de directeur van een school toestemming geven om maximaal tien dagen per jaar extra vrij te geven. Bijvoorbeeld als de aard van het beroep van één van de ouder(s) of verzorger(s) zo is dat ze alleen buiten de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Dit verlof mag nooit in de eerste twee weken van een schooljaar plaatsvinden. Gaat het om meer dan tien dagen? Dan moet u het verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar.

Bijzonder verlof voor leerlingen

Een leerling kan soms bijzonder verlof krijgen. Voor bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval. Of voor sommige religieuze feesten. U moet dit uiterlijk twee dagen van tevoren met de directeur van uw school bespreken.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal