Informatie

Onderwijs

Noorderpoort college Ubbo

Onderwijs is van zeer groot belang voor uw kind. Want goed onderwijs zorgt voor goede toekomstperspectieven.

De gemeente Stadskanaal heeft een breed aanbod aan scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De gemeente probeert door haar beleid voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Kinderen hebben namelijk leerplicht , maar ook voor kinderen en jongeren die niet meer onder deze leerplicht vallen is het belangrijk dat zij over een startkwalificatie beschikken. Dit vergroot hun kans op een goede baan.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal