Informatie

Groenonderhoud

Groenonderhoud

De gemeente zorgt voor onderhoud aan openbaar groen. Het gaat onder meer om grasmaaien, snoeien en onkruid wieden.

Globale jaarplanning groenonderhoud

 • Wintersnoei (snoeien van bossingels en houtwallen, snoeien van de kronen van bomen): December tot en met maart. Voor locaties zie snoeilijst onderaan deze pagina.
 • Kappen van gemeentebomen: Januari tot en met maart 
 • Inboeten (verwijderen van dode planten en opnieuw aanplanten waar nodig): April, mei, oktober, november, december 
 • Schoffelen en onkruid wieden (hoe vaak is afhankelijk van het weer en van het onderhoudsniveau): April tot en met oktober. 
 • Grasmaaien (het maaien van grasvelden, hoe vaak is afhankelijk van het weer en van het onderhoudsniveau): April tot en met oktober. 
 • Onderhoud aan zand- en puinwegen (bijvoorbeeld gaten vullen en voorzien van nieuwe bovenlaag): Mei, juni, oktober, november 
 • Onkruidbestrijding op verharding: Juni en september 
 • Bermen maaien: Juni, juli, september, oktober, november 
 • Bermen uitvlakken en aanvullen (dat wat kapotgereden wordt): Juni, juli, augustus 
 • Gemeentelijke hagen knippen: Juni tot en met september 
 • Zomersnoei (alleen beplanting die in de winter niet gesnoeid kan worden): Juni tot en met augustus 
 • Sloten opschonen: September tot en met november 
 • Kanten snijden van grasvelden: Oktober, november 
 • Vijvers maaien (riet, vijverrand en bodem): Oktober tot en met december 
 • Blad ruimen (hoe vaak en waar is afhankelijk van hoeveelheid blad): Oktober tot en met december 
 • Bladkorven: November en december 
 • Gladheidsbestrijding (hoe vaak is afhankelijk van het weer): November tot en met maart

Onderhoudsniveau

De gemeente heeft afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes de gemeentelijke groenvoorziening moet zijn. Zo hebben we onder meer afgesproken hoeveel onkruid er mag staan en hoe lang het gras mag zijn. Dit noemen we 'beeldkwaliteit'. Landelijk is een methode ontwikkeld om de gewenste beeldkwaliteit te bepalen. Deze bestaat uit vijf niveau's: A+ (zeer goed) - A (goed) - B (voldoende) - C (matig) en D (slecht). De gemeente Stadskanaal hanteert niveau B: voldoende.

Voorbeeld gras maaien

Vroeger maaide de gemeente eens in de zoveel tijd gras. Er werd ook gemaaid als het gras door droogte nauwelijks was gegroeid. En soms maaiden we aan de late kant, omdat het gras juist erg hard was gegroeid door regen en zon. De gemeente heeft nu bepaald hoe hoog het gras mag zijn. We gaan pas maaien als het gras tot die hoogte gegroeid is.

Groen- en grijsschouwen

Samen met wijkraden en plaatselijk belangenverenigingen schouwt de gemeente twee keer per jaar in alle wijken en dorpen. In het voorjaar en in het najaar. Tijdens de groen- en grijsschouw kijken we of het groen en grijs aan het afgesproken onderhoudsniveau voldoet.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal