Productinformatie

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen
  • U ontvangt elk voorjaar een aanslag gemeentelijke belastingen
  • Kunt u de belastingen niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen
  • Gemeente heft geen hondenbelasting, forensenbelasting en parkeerbelasting

Algemene informatie


Als inwoner van onze gemeente gebruikt u veel gemeentelijke voorzieningen. Uw afval wordt bijvoorbeeld elke week door ons opgehaald. Als inwoner betaalt u mee aan deze voorzieningen. Dat doet u door gemeentelijke belastingen te betalen. De tarieven van de meeste gemeentelijke belastingen zijn kostendekkend.

Elk jaar krijgt u in het voorjaar de aanslag gemeentelijke belastingen in de brievenbus. Hierop staan een aantal gemeentelijke belastingen die u moet betalen, zoals de OZB en Rioolheffing. Ook staat de WOZ-waarde op de aanslag. Klik hier als u  vragen heeft over de WOZ-waarde .

Andere belastingen betaalt u op een andere manier, of alleen wanneer u gebruik maakt van een bepaalde voorziening. Als u denkt de gemeentelijke belastingen niet te kunnen betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.