Informatie

Containers

Meisje gooit afval in groene container

In de gemeente Stadskanaal verzamelen we afval op twee manieren:

 • Groene en grijze containers
 • Ondergrondse container

Groene en grijze container

De grijze container is bedoeld voor restafval. Dit is al het afval dat u niet apart kunt inleveren. De groene container is bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval.

Container aan de weg zetten

Wilt u weten wanneer u uw container aan de weg kunt zetten? Ga dan naar www.mijnafvalwijzer.nl

Voor het aan de weg zetten van uw container gelden de volgende spelregels:

 • Zet de container uiterlijk om 7.30 uur aan de weg
 • Zorg ervoor dat de klep van de container gesloten is
 • Zet geen vuilniszakken en ander afval naast de container
 • Plaats de container met de dekselopening naar de straat toe

Ondergrondse containers

Op sommige plekken in de gemeente zijn ondergrondse containers. Deze staan vooral bij flatgebouwen en appartementencomplexen. Elke woensdag legen we de ondergrondse containers.

Vuilnis naast ondergrondse containers niet toegestaan

Als er vuilnis naast ondergrondse containers wordt geconstateerd, gaan wij samen met de stadswachten het afval onderzoeken en proberen een adres te achterhalen. Een boete kan hierdoor volgen.

Wat kost een overtreding?

 • Boete bijplaatsing  € 90,00
 • Boete veroorzaken zwerfafval  € 140,00

Werkt de ondergrondse container niet goed, meld dat dan bij de gemeente. Wij zorgen dan voor een spoedige oplossing. Maar laat in de tussentijd uw vuilnis niet naast de container staan!

Containers aanvragen

U kunt een nieuwe container aanvragen via .

Tarieven 2018

In de gemeente Stadskanaal hanteren we het principe: de vervuiler betaalt. Elk huishouden betaalt een basisbedrag. Daarnaast betaalt u voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt. We tellen het aantal keren dat u de container laat legen of afval in de ondergrondse container werpt. De tarieven voor 2018 zijn: 

 • Basisbedrag per huishouden per half jaar: € 62,50
 • Grijze container per lediging: groot (240 liter) € 3,95, klein (140 liter) € 2,65
 • Groene container per lediging: groot (240 liter) € 2,40, klein (140 liter) € 1,85
 • Ondergrondse container per inworp: € 1,25
 • Grof huisvuil tot twee kubieke meter: zelf brengen naar brengstation € 6,00, op aanvraag laten halen € 20,00
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal