Informatie

Buurtagenten

Samen aan de slag. Buurt- en jeugdagenten werken in de buurt aan veiligheid.

In de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde, het verzorgingsgebied van de basiseenheid Stadskanaal van Regiopolitie Groningen, zijn tien buurtagenten, twee jeugdagenten en een contactfunctionaris vreemdelingen centra aangesteld. Zij zijn het boegbeeld van de politie voor de buurt, wijken en dorpen. Samen met de inwoners werken ze aan de leefbaarheid en veiligheid voor de buurt. Ze doen dat door overleg met bewoners en organisaties en ook verantwoordelijken als gemeenten, buurtorganisaties en wijkcomités. De buurt- en jeugdagenten worden ondersteund door de medewerkers van basiseenheid Stadskanaal.

De buurtagenten:

  • Willem Lich, buurtagent Stadskanaal Centrum tot Atlantislaan en het bedrijvenpark/industriegebied
  • Hein Hulshof, buurtagent Maarsveld / De Borgen / Vogelwijk / recreatiegebied Pagedal
  • Rob Heijnen, buurtagent Stadskanaal Noord / Waterland / Parkwijk
  • Teun Lentz, buurtagent Onstwedde /Alteveer
  • Marcel Werkman en Ren√© Koerts, buurtagenten Musselkanaal / Ceresdorp / Mussel

De jeugdagenten:

  • Ger Deddens
  • Gerard Scholtalbers

De twee jeugdagenten werken aan het voorkomen van problemen met jongeren van 12 tot 23 jaar. Tevens werken zij aan het oplossen van specifieke jeugdproblematiek.

Buurtagent kent zijn wijk

De buurtagent werkt aan kennen en gekend worden. Elke buurtagent heeft zijn eigen werkgebied met ongeveer 5000 inwoners. Voor de wijk pakt hij zaken op en werkt hij aan de leefbaarheid en veiligheid van zijn gebied. De buurtagenten besteden veel aandacht aan de specifieke buurtproblemen zoals onderlinge geschillen en burenruzies. Daarnaast krijgt de rondhangende jeugd extra aandacht van de buurt- en jeugdagent. De buurtagent treedt bij misstanden net zo op als de andere politiemedewerkers van de basiseenheid. Hij deelt als het nodig is bekeuringen uit en spreekt overtreders aan op hun gedrag. Op advies van de buurt- of jeugdagent kan er door de medewerkers van de basiseenheid of specialistische afdeling van de politie gericht toezicht worden gehouden op problemen met verkeersgedrag, overlast van lawaai, milieuovertredingen, alcohol of drugs en inbraken en geweld in de buurt.

Samen met de buurt

Samen met de burgers, gemeente en andere instellingen brengt de buurtagent problemen in kaart en werkt hij aan duurzame oplossingen. Hierbij spreekt de politie de partners die een rol vervullen aan op hun verantwoordelijkheid bij de oplossing van problemen. Daarbij kunnen instanties op het gebied van zorg en opvang, woningbouwverenigingen, maar ook de gemeente rekenen op hun buurtagent. Anderzijds wordt van deze instanties een actieve rol verwacht op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De politie kan en wil het niet alleen en werkt daarom samen met anderen aan een veiliger buurt.

Bereikbaarheid

Afspraken met de buurt- en jeugdagent kunnen telefonisch gemaakt worden door tussenkomst van het servicecentrum van het politiebureau in Stadskanaal, telefoonnummer 0900-8844.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal