Informatie

Partnerschap

Lilienthal

De gemeenteraden van de gemeenten Stadskanaal en Lilienthal (Duitsland) werden in 1971 partners. Het partnerschap is op basis van vriendschappelijke betrekkingen en richt zich vooral op onderwijs, sport en cultuur. In de praktijk worden plannen uitgewisseld en steunen beide plaatsen elkaar bij initiatieven. Het werk voor dit partnerschap is ondergebracht in de Stichting Internationale Betrekkingen Stadskanaal, kortweg SIBS. U kunt met SIBS contact opnemen voor meer informatie over het partnerschap en activiteiten, telefoonnummer (0599) 612 328.

Uitwisseling 

Samen met de Arbeitsgruppe Lilienthal wordt jaarlijks een uitwisselingsprogramma opgesteld. De bestaande contacten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en ouderenwerk worden onderhouden door de SIBS en de verenigingen. Ook nieuwe contacten worden gestimuleerd en financieel ondersteund. Met de gemeenteraden van de beide gemeenten vinden om de twee à drie jaar uitwisselingen plaats. Bij deze uitwisselingen staat altijd een actueel thema centraal waarover de beide raden van gedachten wisselen. 

Europese gedachte 

De gemeente vindt het partnerschap belangrijk omdat het bijdraagt aan de Europese gedachte. Het leven houdt nu eenmaal niet op bij de landsgrens. Door de grote invloeden van de Europese Unie worden wij op den duur steeds meer Europees staatsburger waarvoor Europese regels en rechten van toepassing worden.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal