Informatie

Gemeentearchief

De gemeente heeft een historisch archief. Hierin is veel informatie opgenomen over de gemeente Stadskanaal en haar geschiedenis. Veel van de archiefinformatie van de gemeente is openbaar. U kunt hiervan gebruikmaken als u bijvoorbeeld bezig bent met archiefonderzoek, stamboomonderzoek , of als u een boek schrijft over de gemeente. Op de website Groninger Archiefnet zijn veel archieven te vinden. Kunt u hier niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u ook terecht op het gemeentehuis.

Gemeentearchief

Het gemeentearchief bevindt zich in het gemeentehuis. Het archief is elke werkdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Als u een bezoek wilt brengen aan het gemeentearchief, moet u een afspraak maken. U kunt een afspraak maken door te bellen naar (0599) 631 631 of te mailen naar . Geef aan welke archiefstukken u wilt inzien. Wij zorgen er dan voor dat de stukken klaarliggen.

Stamboomonderzoek

U bent bezig met stamboomonderzoek (genealogie)? Dan kan de gemeente u helpen. Vanaf 1811 houden de burgerlijke standen van gemeenten geboorten, huwelijken en overlijden bij. Overlijdensaktes uit de burgerlijke stand worden na 50 jaar openbaar. Huwelijksaktes worden na 75 jaar openbaar en geboorteaktes na 100 jaar. U kunt dus aktes opvragen uit de volgende periode:

  • Geboorteakte: 1811 tot 100 jaar geleden 
  • Huwelijksakte: 1811 tot 75 jaar geleden 
  • Overlijdensakte: 1811 tot 50 jaar geleden

Let er bij het zoeken van aktes op dat de gemeente Stadskanaal bestaat sinds 1969. Voor 1969 was het de gemeente Onstwedde.

Op het archief van het gemeentehuis kunt u aktes inzien. U moet wel een afspraak maken. Het inzien van de aktes is gratis. Kopiëren van de aktes kost € 0,10 per kopie. U kunt ook bij het Streekhistorisch Centrum terecht voor het doen van stamboomonderzoek. In het Streekhistorisch Centrum kunt u de bibliotheek van de Vereniging voor Genealogie en Historie ‘Westerwolde' raadplegen.

Stamboomonderzoek voor 1811

Voor 1811 hielden gemeenten geboorten, huwelijken en overlijden niet bij. Kerken registreerden deze gegevens wel. De gegevens die er zijn worden bewaard door de Groninger Archieven .

Beeldmateriaal

Er zijn veel oude foto's beschikbaar van de geschiedenis van de gemeente Stadskanaal. Beeldmateriaal is een interessante bron van informatie over het verleden van deze regio. De twee belangrijkste bezitters van beeldmateriaal uit de Kanaalstreek zijn de gemeente Stadskanaal en het Streekhistorisch Centrum.

De gemeente Stadskanaal en het Streekhistorisch Centrum hebben hun beeldmateriaal beschikbaar gesteld via de Beeldbank Groningen . Aan de beeldbank worden voortdurend nieuwe foto's toegevoegd.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal