Informatie

Organisatiestructuur

De organisatie van de gemeente Stadskanaal bestaat uit één directeur en vier afdelingen. De gemeentelijke organisatie heeft ongeveer 250 medewerkers.

Directie

De directie bestaat uit één persoon. Gert-Jan van der Zanden is algemeen directeur en voorzitter van het managementteam. Gert-Jan van der Zanden is ook gemeentesecretaris .

Managementteam

De gemeente Stadskanaal heeft vier afdelingen:

  • Afdeling dienstverlening: Klant contact centrum, documentaire informatievoorziening, informatie- en communicatietechnologie, ondersteuning
  • Afdeling maatschappelijke zaken: Beleid, Trainings- en diagnosecentrum, jeugd, inkomen en zorg, handhaving, debiteuren en uitkeringsadministratie
  • Afdeling ruimtelijke ontwikkeling en beheer: Beleid, beheer en infrastructuur, economische zaken, geo-informatie, WABO
  • Afdeling middelen: Personeel en organisatie, financiën, inkoop, aanbesteding en subsidies, communicatie, juridische zaken, belastingen
Meer informatie

Gemeente Stadskanaal