Informatie

Geo-portaal

Als gemeente verzamelen en creƫren we veel data en gegevens. Die gegevens worden onder andere ingezet om beleid te bepalen. Een groot gedeelte van deze gegevens worden verzameld in het kader van het stelsel van basisregistraties. Het stelsel van basisregistraties levert de meeste essentiƫle gegevens voor de overheid en speelt een belangrijke rol in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Basisregistraties die tot de gemeentelijke taak behoren zijn:

  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ)
  • Basisregistratie Personen (BRP)

Sommige basisregistraties zijn helemaal openbaar (BGT, BAG), sommige gedeeltelijk (WOZ) en sommige helemaal niet (BRP). Naast de gemeente beheren ook andere publieke organisaties basisregistraties. Een belangrijke en veelgebruikte registratie is de Basisregistratie Kadaster (BRK). De registratie wordt beheerd door het kadaster en is gedeeltelijk openbaar. Meer informatie over het hele stelsel van basisregistraties is te vinden op de website van de digitale overheid

Naast basisregistraties verzamelt de gemeente ook veel thematische gegevens. Voorbeelden daarvan zijn de strooiroutes en beschikbare kavels.

Veel van de basisregistraties en thematische gegevens hebben een ruimtelijke component (ze vinden ergens in onze omgeving plaats) die d.m.v. geografisch informatiesystemen (GIS) worden bijgehouden. De gemeente Stadskanaal heeft een portaal ontwikkeld om deze geografische gegevens op een overzichtelijke manier beschikbaar te stellen. Dit portaal is bezoeken via de volgende link:

geo.stadskanaal.nl

Binnen dit portaal zijn van de gemeente Stadskanaal onder andere de kadastrale kaart, de WOZ-waarden, strooiroutes en beschikbare kavels te vinden. Op termijn zullen er steeds meer digitale kaarten beschikbaar komen om de dienstverlening vanuit de gemeente te versterken.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal