Productinformatie

Subsidieregeling stimulering detailhandel centrum Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal werkt aan een aantrekkelijker en compacter centrum in Stadskanaal. Door detailhandel te concentreren in het kernwinkelgebied blijft het centrum aantrekkelijk voor consumenten. Dit betekent dat er in het hart van het centrum geïnvesteerd gaat worden, maar ook dat voormalige winkels buiten het kernwinkelgebied worden ingezet en verbouwd voor andere functies zoals wonen en dienstverlening.

Algemene informatie


De gemeente wil in samenwerking met de ondernemers het centrum herstructureren en daar ook financieel aan bijdragen. Eén van de instrumenten die de gemeente daarvoor wil inzetten is subsidie, via een stimuleringsregeling. In onze regelingenbank leest u meer over de mogelijkheden die deze regeling biedt. Klikt u voor de ‘Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018’ op deze link. Wilt u meer informatie over de regeling dan kunt u contact opnemen met Henk Doeven, accountmanager bedrijven, via (0599) 631 631.

Indien u een aanvraag voor een subsidie wilt doen dan kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren (onder 'formulier uitprinten'). U kunt deze ingevuld retourneren naar Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Hoe werkt het


Wat kost het