Productinformatie

Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen voor ondernemers

  • Vergoeding als gemeente een besluit niet op tijd neemt
  • Beslistermijn gebaseerd op Rijkswet, gemeentelijke of andere regeling
  • Ingebrekestelling schriftelijk bij gemeente indienen

Algemene informatie


De gemeente probeert op iedere aanvraag en elk bezwaarschrift op tijd te reageren. Helaas lukt dat niet altijd. Door de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kunt u als ondernemer een vergoeding (dwangsom) van de gemeente krijgen als de gemeente een besluit op uw aanvraag of bezwaar niet op tijd neemt.

Binnen welke termijn de gemeente een beslissing moet nemen staat in de regelgeving waar de aanvraag of het bezwaarschrift uit voortvloeit. Dit kan een Rijkswet, gemeentelijke verordening of andere regeling zijn. Als er geen wettelijke termijn is, dan geldt een ‘redelijke termijn'. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in eenvoudige gevallen soms ook een paar dagen. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen.

U moet ingebrekestelling schriftelijk bij ons indienen. De vorm waarin u dat doet is vrij.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het Aanvraagformulier wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (PDF). Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.


Via internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om een schriftelijke ingebrekestelling in het kader van de wet dwangsom te doen. Het is handig als u het Aanvraagformulier wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (PDF) alvast invult en meeneemt.

Wat kost het


Het indienen van een ingebrekestelling in het kader van de wet dwangsom is gratis.