Productinformatie

Bezwaar maken voor ondernemers

  • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente
  • Bezwaarschrift indienen binnen zes weken na datum besluit, of nadat het besluit bekend is gemaakt op de voorgeschreven wijze

Algemene informatie


De gemeente heeft een besluit genomen en u bent het daar als ondernemer niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe werkt het


U stuurt uw bezwaarschrift naar gemeente Stadskanaal, college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Uw bezwaarschrift bevat tenminste:

  • Uw naam, adres en handtekening.
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is. U kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen.
  • De reden waarom u bezwaar maakt.

Wat kost het


Bezwaar maken is gratis.