Productinformatie

Subsidie aanvragen voor ondernemers

 • Subsidie voor eenmalige of jaarlijkse activiteiten 
 • Voor activiteiten die aansluiten bij gemeentelijk beleid 
 • Alleen voor openbare activiteiten

Algemene informatie


De gemeente verstrekt subsidies voor activiteiten die passen binnen het beleid van de gemeente. Aan het verstrekken van de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Het is een openbare activiteit, voor iedereen toegankelijk 
 • De activiteit is niet bedoeld om winst te maken

Eenmalige subsidie

Een eenmalige subsidie (activiteitensubsidie) is subsidie voor een activiteit die eenmalig wordt georganiseerd. Voor het verstrekken van een eenmalige subsidie gelden naast bovengenoemde voorwaarden de volgende voorwaarden:

 • Het betreft een eenmalige activiteit 
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente 
 • De activiteit is niet politiek of godsdienstig van aard 
 • Als u ook een jaarlijkse subsidie krijgt: De activiteit valt buiten het jaarlijkse gesubsidieerde activiteitenprogramma van uw organisatie

Een eenmalige subsidie moet u minimaal acht weken voor de activiteit plaatsvindt aanvragen. Wij nemen binnen acht weken een beslissing over uw aanvraag.

Jaarlijkse subsidie

Muziek-, zang- en toneelverenigingen kunnen een jaarlijkse subsidie (waarderingssubsidie) krijgen. U vraagt een jaarlijkse subsidie aan voor de (resterende) looptijd van het subsidieprogramma. Het subsidieprogramma duurt vier jaar. Voor het krijgen van een jaarlijkse subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw vereniging is statutair in de gemeente Stadskanaal gevestigd 
 • U heeft minimaal twintig betalende leden

U moet de aanvraag voor een jaarlijkse subsidie doen vóór 1 oktober. Wij nemen in januari een beslissing over uw aanvraag.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het Aanvraagformulier activiteiten en waarderingssubsidies (PDF). Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.


Via internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om de aanvraag te doen. Het is handig als u van tevoren een afspraak maakt via (0599) 631 631. Neem het juiste aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen alvast mee.

Wat kost het


Het aanvragen van een eenmalige of jaarlijkse subsidie is gratis.