Productinformatie

Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet voor ondernemers

  • Verstrekken zwak-alcoholische dranken tijdens evenementen
  • Alleen als u in het bezit bent van een Verklaring Sociale Hygiëne
  • De kosten zijn € 37,00 (2018)

Algemene informatie


Een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en horecawet geeft u als ondernemer toestemming tot het verstrekken van zwak-alcoholische dranken tijdens evenementen.

U moet de ontheffing aanvragen maximaal acht weken voor het evenement. U kunt alleen een ontheffing aanvragen als u:

  • in het bezit bent van een Verklaring Sociale Hygiëne
  • 21 jaar of ouder bent

U ontvangt binnen acht weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw aanvraag om ontheffing. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens acht weken.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het formulier Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet (PDF). Stuur het formulier naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.


Via internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om een ontheffing aan te vragen. Het is handig als u het formulier Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet (PDF) ingevuld meeneemt, samen met de gevraagde bijlagen.

Wat kost het


Een ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet kost € 37,00 (2018).