Productinformatie

Kennisgeving incidentele festiviteiten

  • Melding overschrijding licht- en/of geluidsvoorschriften
  • Tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk melden
  • Maximaal zes keer per jaar

Algemene informatie


Bedrijven moeten aan bepaalde geluidsnormen voldoen. Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, kunt u zesmaal per jaar een melding doen van het overschrijden van de licht- en/of geluidsvoorschriften. Als zo'n situatie zich voordoet, bijvoorbeeld bij een live optreden in een café of buurthuis, is er sprake van een incidentele festiviteit. Ook het langer aanhouden van de verlichting dan toegestaan in verband met sportactiviteiten valt onder deze kennisgeving.

U moet de incidentele festiviteit tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk melden bij de gemeente.

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

Download het formulier Kennisgeving incidentele festiviteit (PDF). Stuur het ingevulde formulier naar [gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AA Stadskanaal.


Via internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

U kunt ook bij ons langskomen op het gemeentehuis om een kennisgeving te doen van een incidentele festiviteit. Het is handig als u het formulier Kennisgeving incidentele festiviteit (PDF) alvast meeneemt.

Wat kost het


Het melden van een incidentele festiviteit is gratis.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het melden van een incidentele festiviteit? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.