Producten

Evenementen

Evenementen

icon

Evenementvergunning voor ondernemers Wanneer u als ondernemer een activiteit of evenement organiseert met meer dan 50 gasten, heeft u een evenementvergunning nodig.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Melding klein evenement voor ondernemers Wanneer u als ondernemer een activiteit of evenement organiseert met minder dan 50 gasten, moet u een melding doen.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Kansspel organiseren voor ondernemers Als u als ondernemer een kansspel organiseert, die voor het publiek toegankelijk is, moet u hiervoor van de gemeente toestemming krijgen.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Collectevergunning voor ondernemers Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld voor een goed doel.

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Ontheffing tijdelijke reclameborden voor ondernemers Een ontheffing tijdelijke reclameborden geeft toestemming voor het aanbrengen van reclameborden rondom lichtmasten, driehoeksborden, etcetera.

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Spandoek ophangen voor ondernemers Als u als ondernemer een spandoek wilt aanbrengen boven of aan de openbare weg, moet u een ontheffing aanvragen.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Subsidie aanvragen voor ondernemers De gemeente verstrekt subsidies voor eenmalige of jaarlijkse activiteiten die passen binnen het beleid van de gemeente.

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet voor ondernemers Een ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet geeft u toestemming tot het verstrekken van zwak-alcoholische dranken tijdens evenementen.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen

icon

Circusvergunning Een circusvergunning is toestemming van de gemeente om één of meer circusvoorstellingen te mogen houden.

Online aanvragen niet beschikbaar Niet beschikbaar op het gemeentehuis Formulier printen niet mogelijk

icon

Kennisgeving incidentele festiviteiten U kunt zesmaal per jaar melding doen van het overschrijden van licht- en/of geluidsvoorschriften.

Online aanvragen niet beschikbaar Naar het gemeentehuis Formulier printen