Productinformatie

Wob-verzoek voor ondernemers

  • In principe is alle informatie van de gemeente openbaar
  • De gemeente informatie vragen over bestuurlijke aangelegenheden
  • Geen eisen aan de manier waarop u een Wob-verzoek indient

Algemene informatie


Het uitgangspunt van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) is dat informatie van de gemeente altijd openbaar is, tenzij de informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Zo bent u in staat onze besluitvormingsprocessen te volgen. Elke ondernemer kan de gemeente vragen om informatie over bestuurlijke en overheidsaangelegenheden. Deze vraag om informatie noemen we een Wob-verzoek.

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Vermeld duidelijk over welke bestuurlijke aangelegenheid u informatie vraagt
  • Indien mogelijk: noem het document dat u wenst te ontvangen

Hoe werkt het


De Wob stelt geen eisen aan de manier waarop u een Wob-verzoek indient. U kunt uw Wob-verzoek op de volgende manieren doen:

  • Schrijf een brief naar college van B&W gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal
  • Stuur een e-mail naar
  • Gebruik het reactieformulier
  • Bel ons via (0599) 631 631

Wat kost het


Het indienen van een Wob-verzoek is gratis. Eventueel kunnen er kopieerkosten in rekening worden gebracht.

NU REGELEN

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het indienen van een Wob-verzoek? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.