Productinformatie

Tijdelijke opslag vaste mest voor ondernemers

  • Vaste mest mag tijdelijk worden opgeslagen onder voorwaarden die gesteld worden in het
  • Besluit Landbouw Milieubeheer
  • Mest opslag gedurende een periode van 6 maanden

Algemene informatie


Vaste mest is mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet verpompbaar is, met uitzondering van compost. Vaste mest die langer dan twee weken wordt opgeslagen, moet voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden in het Besluit landbouw milieubeheer. De vaste mest mag niet langer dan zes maanden worden opgeslagen.

Voor de vaste mest worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • Er wordt maximaal 600 m³ op de locatie opgeslagen
  • De opslagplaatsen liggen op minimaal: Vijf meter vanaf de insteek van oppervlakte water, Honderd meter van bebouwing in dorpen en lintbebouwing, Vijftig meter van bebouwing in het buitengebied
  • De opslag vindt plaats boven een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter,
  • Contact met hemelwater wordt zoveel mogelijk voorkomen

Hoe werkt het


Formulier uitprinten

U moet de opslag van vaste mest melden bij de gemeente. Dit moet uiterlijk vier weken voordat de mest wordt opgeslagen. Het melden van de tijdelijke opslag van vaste mest kan via het meldingsformulier.

Deze kunt u opsturen naar de gemeente. Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Na de melding kan het zo zijn dat gemeentelijke toezichthouders controleren of de opslag aan de voorwaarden voldoet. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een en afgesproken termijn worden hersteld.


Via internet aanvragen niet mogelijk

Naar het gemeentehuis

Wat kost het


Het melden van tijdelijke opslag van vaste mest is gratis.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over de melding van tijdelijke opslag vaste mest. Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.