Productinformatie

Tijdelijke opslag vaste mest

  • Vaste mest mag onder voorwaarden tijdelijk worden opgeslagen 
  • Minimaal vier weken van tevoren melding doen
  • Mestopslag gedurende een periode van maximaal zes maanden

Algemene informatie


U meldt de opslag van vaste mest bij de gemeente. Dit moet uiterlijk vier weken voordat de mest wordt opgeslagen. Vaste mest is mest die geheel of gedeeltelijk bestaat uit faeces of urine van landbouwhuisdieren en die niet verpompbaar is, met uitzondering van compost. De vaste mest mag niet langer dan zes maanden worden opgeslagen.

Vaste mest die langer dan twee weken wordt opgeslagen, moet voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden in paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit :

  • Er wordt maximaal 600 m³ op de locatie opgeslagen.
  • De opslagplaatsen liggen op minimaal vijf meter vanaf de insteek van oppervlakte water.
  • De opslagplaatsen liggen op minimaal honderd meter van geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom. Bijvoorbeeld bebouwing in dorpen en lintbebouwing.
  • De opslagplaatsen liggen op minimaal vijftig meter van geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom.

Hoe werkt hetVia internet aanvragen

Het melden van de tijdelijke opslag van vaste mest moet uiterlijk vier weken van tevoren via de Activiteitenbesluit Internet Module .

Na de melding kan het zo zijn dat gemeentelijke toezichthouders controleren of de opslag aan de voorwaarden voldoet. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een en afgesproken termijn worden hersteld.


Naar het gemeentehuis

In principe doet u de melding van de tijdelijke opslag van vaste mest op www.aimonline.nl . Als dat niet lukt kunnen wij u op het gemeentehuis helpen de melding te doen. Ook kunt u op het gemeentehuis terecht voor inhoudelijke vragen. Maak wel eerst een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631. Zo weet u zeker dat er een professional is die u kan helpen.

Wat kost het


Het melden van tijdelijke opslag van vaste mest is gratis.

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over de melding van tijdelijke opslag vaste mest. Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.