Productinformatie

Registratie Landelijk Register Kinderopvang

  • Aanvraag indienen tot registratie in Landelijk Register Kinderopvang
  • Gemeente verantwoordelijk voor toezicht op kwaliteit kinderopvang
  • Aanvraagformulieren registratie via website VNG

Algemene informatie


Kindercentra, zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus, moeten zich laten registreren. Dit is in de Wet Kinderopvang zo geregeld. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD Groningen controleert voor de gemeente de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Wilt u weten of het kindercentrum van uw keuze is geregistreerd? Controleer het in het Landelijk register kinderopvang .

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat. 

Een houder (waaronder ook inbegrepen een gastouder) moet vanaf 1 januari 2010 voor ieder nieuw gastouderbureau, kinderdagverblijf of locatie voor buitenschoolse opvang een aanvraag indienen tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.

Een aanvraag tot registratie van een gastouder dient verzorgd te worden door het gastouderbureau waar de gastouder bij aangesloten is.

Hoe werkt het


Het indienen van een aanvraag kan alleen met de hiervoor bedoelde aanvraagformulieren. Voor wijzigingen op de aanvraag zijn aparte formulieren beschikbaar met voor elk een aparte toelichting. U kunt de aanvraagformulieren, aanvraagvoorwaarden en wijzigingsformulieren  vinden op de site van de Rijksoverheid.

De ingevulde formulieren stuurt u op naar gemeente Stadskanaal, college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Wat kost het


De registratie van een kindercentrum of gastouderbureau kost € 50,00 (2018). De registratie van gastouderopvang kost € 30,00 (2018).

Wilt u meer weten


Wilt u meer informatie over het aanvragen van een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (0599) 631 631.