Informatie

Werkgevers

Het gedicht over werken op het kunstwerk StadSpaden aan de Hoofdstraat in Stadskanaal.

Het werkgeversadviesteam ondersteunt u als werkgever bij vragen over de arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het werven van personeel. Wij werven onder onze doelgroep van werkzoekenden; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in een uitkering zitten. Denk hierbij aan mensen met een WW of een bijstandsuitkering. Of mensen met een (arbeids)beperking, waaronder medewerkers van het SW   bedrijf Wedeka. Voor u als werkgever biedt het mooie kansen om passend personeel te vinden. En om een bijdrage te leveren in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij kunnen u ook informeren over in te zetten instrumenten en aantrekkelijke regelingen voor u als werkgever.

Producten en diensten

U kunt bij ons terecht voor (advies over) onder andere de volgende producten en diensten:

Vacaturevervulling

Uw reguliere vacature kunt u naast de bestaande kanalen ook bij ons uitzetten. Wij hebben een groot (regionaal) bereik van werkzoekenden, wat de kans op een succesvolle match vergroot.

Vouchers

Werkgevers die schoolverlaters of werkzoekende jongeren - die geen zicht hebben op een reguliere baan – tussen de 18 en 27 jaar een werk(leer) plek aanbieden kunnen in aanmerking komen voor een voucher. De jongere moet afkomstig zijn uit de gemeente Vlagtwedde, Bellingwedde, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Veendam of Stadskanaal. De werkgever wordt met de voucher financieel gecompenseerd voor ondersteuning en eventuele extra opleiding op de werkvloer. Ook kan de voucher worden ingezet voor bijvoorbeeld het aanbieden van een rijbewijs aan een werkzoekende jongere die in dienst komt bij een werkgever. Het aanvragen van vouchers is mogelijk tot 1 juli 2015. De ingangsdatum van het contract, minimaal een half jaarcontract, moet binnen de periode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2015 liggen.

Proefplaatsing

Wilt u iemand uit ons werkzoekendenbestand in dienst nemen, maar weet u niet zeker of de kandidaat passend is voor de functie? Dan kunt u gebruik maken van een proefplaatsing. Wij maken dan samen met u en de kandidaat een beoordeling om een proefplaatsing in te zetten. Dit om de kans op een geslaagde match te vergroten.

Werkervaringsplek

Tijdens deze stage werkt de werkzoekende op een vooraf vastgestelde periode bij u, om ervaring op te doen in het werkveld waarin de kandidaat in de toekomst graag aan het werk wil. De kandidaat kan op deze manier competenties ontwikkelen op de werkvloer, om zo de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten. Wij vragen van u gedurende deze periode de begeleiding van de kandidaat op de werkvloer te verzorgen. U heeft deze periode geen loonkosten voor de kandidaat. De inkomensvoorziening wordt namelijk door de uitkerende instantie doorbetaald.

Jobcoaching

Om u te ondersteunen bij het begeleiden van de kandidaat, bieden wij jobcoaching aan voor kandidaten die problemen ondervinden bij het werk. Door de jobcoach worden bij aanvang van de werkzaamheden en in samenspraak met u en de kandidaat leerdoelen en ontwikkelpunten afgesproken. Deze jobcoaching kan intensief of minder intensief worden ingezet. Dit blijft maatwerk en is afhankelijk van de behoefte van de kandidaat en u als werkgever.

Scholing en opleiding

Wij geven u advies over scholingsmogelijkheden en financiële regelingen die er zijn met betrekking tot scholing en ontwikkeling van uw huidige personeel. Dit om in de toekomst beter in te kunnen spelen op de vraag en behoefte van de arbeidsmarkt. 

Géén uitzendbureau

Ons werkgeversadviesteam is nadrukkelijk géén uitzendbureau! Een uitzendbureau bemiddelt tussen mensen die (tijdelijk) werk zoeken en bedrijven die (tijdelijk) mensen nodig hebben. Wij gaan verder dan het voorzien van tijdelijk personeel. 

Samen met u bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans op een reguliere baan. Wij werken hierin samen met onze netwerkpartners, zoals Wedeka, het UWV  en Noorderpoort. Ook werken wij in Oost-Groningen samen met de gemeenten Oldambt, Veendam, Vlagtwedde, Bellingwedde, Menterwolde en Borger-Odoorn.

Onze dienstverlening is gratis en vrijblijvend.

Onze accountmanagers

Binnen ons werkgeversadviesteam zijn verschillende accountmanagers actief. Elke ondernemer heeft zijn eigen accountmanager. Wij schuiven graag bij u aan zodat we een warme relatie kunnen opbouwen met u als ondernemer. Zo leren wij uw bedrijf goed kennen en zijn we beter in staat maatwerk te leveren op uw vragen op het gebied van arbeidsmarkt en werkgelegenheid.

Contact

Wilt u contact opnemen met één van de accountmanagers van het werkgeversadviesteam? Dan kunt u op werkdagen bellen naar (0599) 631 631.

Meer informatie

Team Economische Zaken