Informatie

Activiteiten voor ondernemers

In de gemeente Stadskanaal worden verschillende activiteiten voor (en door) ondernemers georganiseerd. Op de activiteitenkalender voor ondernemers publiceren wij een overzicht van deze activiteiten.

6 november 2017: Inspiratiesessie over profiel centrum

Naast de verdere professionalisering van het ondernemerschap zijn de fysieke aanpak van het centrum en de herinrichting van de openbare ruimte belangrijke randvoorwaarden om tot een aantrekkelijker en compacter winkelcentrum te komen. Na een Inspiratiesessie op 6 november 2017 hebben tien ondernemers in twee sessies samen met Tom Kikkert nagedacht over het profiel van het centrum van Stadskanaal. Uit de louter lovende reacties kan geconcludeerd worden dat de sessie zeer geslaagd was. Zo werden de uitkomsten van het lokale koopstromenonderzoek gepresenteerd. Ook verzorgde Tom Kikkert een presentatie over het verleiden van consumenten. Verder werd interactief ingegaan op het onderwerp ‘Ondernemerschap’.

Er zijn geen items om weer te geven.

Meer informatie

Team Economische Zaken